LID-REN

Zestaw LUX-TERM

Zestaw "LUX-TERM"

Tylko 0,8w/m2 a nie jak dotąd 3,0w/m2 (zast. w up)

To nowatorskie energooszczedne rozwiązanie w "oknach" z pustaków szklanych ma na celu wypełnienie postanowień Uni Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nakazuje, aby przeszklenia stałe od 2017 r miały wspólczynnik przenikania 1.1 w/m2 a od 2021 0.9 w/m2. To rozwiązanie pozwala nam zaoszczędzić sporo energii, jak również daje możliwość budowania większych doświetleń bez obawy o utratę ciepła.

Zastosowanie